Who Can Help Me? Language Support In King County

By Tammy Dang

Imagine that you are looking for support or services for your child with a developmental disability, but can’t find help in your language. What do you do?

Many parents in our community face difficulty in receiving support due to language barriers or because they don’t know who to reach out to for help. Because of this issue, The Arc provides support to families in Somali, Spanish and Vietnamese.

This article, written in Vietnamese, lists a few organizations who are the initial contacts for families with the need for language support. These organizations are there with services and support for families who have concerns about their child with developmental diabilities or have other related needs that are currently unmet.

If you need language support or know someone who does, contact Verónica Guzmán at vguzman@arcofkingcounty.org. Otherwise, read on for the article in Vietnamese:

Ai Có Thể Giúp Tôi?

Nhiều phụ huynh có con em bị khiếm tật trong cộng đồng chúng ta luôn luôn trong tình trạng phân vân, âu lo, và ngần ngại vì không tìm ra được sự trợ giúp thuở ban đầu.  Đa phần chúng ta không rành về những cơ quan chính phủ trong vùng nên sự liên hệ với những cơ quan có khả năng giúp đở chúng ta thật khó khăn cộng thêm lo ngại với vấn đề ngôn ngữ.  Xin quý vị hãy liên lạc với những cơ quan và nói vài từ như  “ Việt Nam Mi” để nhận được sự giúp đỡ bằng Tiếng Việt.

Quyền lợi của con em và người thân trong gia đình chúng ta đều nằm vào sự quyết định ở giây phút ban đầu khi chúng ta mạnh dạng liên lạc để tìm hiểu xem mình có hội đủ điệu kiện để nhận được dịch vụ hay không vì vậy chúng ta hãy liên lạc với những cơ quan sau đây để tham khảo xem làm thế nào để nhận được sự giúp đở.

 

The Arc of King County
233 6th Avenue North
Seattle, WA 98109
Contact phone: (206) 364-6337
Website: http://www.thearcofkingcounty.org

Asian Counseling Referral Service
3639 Martin Luther King Way Jr. S
Seattle, WA 98144
Contact phone: (206) 695-7600
Website: http://www.acrs.org

Open Doors for Multicultural Families
4327 S. 253rd St.
Kent, WA 98032
Contact phone: (206) 372-1072
Website: http://www.multiculturalfamilies.org

Những cơ quan nêu trên đều có khả năng giúp chúng ta nhận được sự giúp đở với những quyền lợi tối thiểu hoặc giới thiệu chúng ta đến đúng cơ quan đảm trách về chương trình.  Mong rằng quý vị tìm sự giúp đở thỏa đáng từ những cơ quan trong vùng lân cận của Quận King.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s